Anasayfa | Ağ Temelleri | Bakır Kablolar | Lan Kablolama | TCP /IP ve IP Adres | Sistem Güvenliği
 

IP Adres Sınıfları

İnternete bağlı büyüklü küçüklü binlerce ağ vardır ve bu ağlar için gerekli IP adresleri sayısı birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Adres dağıtımını ve ağlara atanan adreslerin ağ aygıtlarına yerleşimini kolaylaştırmak amacıyla IP adres alanı alt kümelere bölünmüştür, yani sınıflandırılmıştır. Beş temel sınıflama vardır ve bunlar A,B,C,D ve E sınıfı adresler olarak adlandırılır. Bunlardan hangisinin gerektiğini doğrudan bu adreslerin kullanılacağı ağın büyüklüğü belirler.

Adresler iki parçaya ayrılır; parçanın soldaki kısmı ağ adresi, sağdaki kısım ise sistem adresi olarak adlandırılır. Ağ adresleri yönlendiriciler için daha anlamlıdır. Tüm yönlendirme işlemleri ağ adreslerine bakılarak yapılır. resim’de sınıflanmış bir ağın ayrılmış hâli görülmektedir. Sınıflamalı adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin ağ ve sisteme ait olduğunu belirlemek için ağ maskesi kullanılır. Ağ maskesi IP adresiyle mantıksal VE işlemine tabi tutulur ve sonuç ağ adresini verir. Mesela, 167.34.1.1 IP adresine ve 255.255.0.0 ağ maskesine sahip bir bilgisayarın VE işleminden sonra ağ adresi 167.34.0.0’dir. Sınıflamalı adreslemede IP adresleri A,B,C,D ve E şeklinde ayrılır. 

Noktalı gösterimde resimden de anlaşılacağı üzere, her sınıf için tanımlanabilecek maksimum sayıda bilgisayar adedi vardır. Bu bilgisayarlar internet ortamında “host” diye adlandırılır. Her bir sınıf için tanımlanabilecek host sayısı şekilsel olarak aşağıda belirtilmiştir.
h: “host” ağ üzerinde tanımlanacak olan bilgisayarlar
A Sınıfı: 001.hhh.hhh.hhh’dan 126.hhh.hhh.hhh’a kadar
B Sınıfı: 128.001.hhh.hhh’dan 191.254.hhh.hhh’a kadar
C Sınıfı: 192.000.001.hhh’dan 223.255.254.hhh’a kadar
D Sınıfı: 224.000.000.000’dan 239.255.255.255’a kadar

A Sınıfı Adres
A sınıfı adres 16 milyon kullanıcı adresi barındıran geniş ağlar için kullanılan adres
sınıfıdır. Sadece ilk oktet ağı temsil eder diğer üç oktet kullanıcıları temsil eder. İlk bit her zaman “0” dır. 127.0.0.0 adresi haricinde her adresi kullanabilir. Bu adres ise makinelerin kendilerine paket göndererek test amaçlı kullanılır.

B Sınıfı Adres

B sınıfı adres 4 oktetin ilk ikisini kullanarak adresleme yapan sınıftır. İlk oktetin ilk iki biti her zaman “10” dır. Buda 128 ile 191 arasındaki adresleri kullanabileceği anlamına gelir. B sınıfı her biri 65 534 bilgisayar içeren 16 382 tane alt ağa izin verir. Bu tür adres alanı büyük ve orta büyüklükte ağlar için kullanılır. Birçok büyük üniversite ve ISS’ ler bu tür adres alanına sahiptir.

C Sınıfı Adres
C sınıfı adres küçük ağlar için kullanılır. En fazla 254 kullanıcılı ağlar içindir. İlk oktetin ilk üç biti “110” dır. 192 ile 223 arasını kullanabilir.

D ve E Sınıfı Adres
D sınıfı adreste ilk dört bit “1110” dır. 224 ile 239 arasını kullanabilir. IETF (Internet Engineering Task Force) E sınıfı adresleri kendi özel araştırmaları için
kendilerine ayırmışlardır. E sınıfı adres internette kullanılamaz. 240 ile 255 arası bu adres sınıfı için ayrılmıştır.

 

 


 

agtemelleri.awardspace.info | Copyright 2010 | webmaster Tuğba Çolak 11/e